Velkommen

… til hjemmesiden for Ejerlauget Limfjorden

Ejerlauget Limfjorden, som omfatter Limfjordsvej, Lillebæltsvej og Storebæltsvej, er et villakvarter beliggende i det vestlige Brønderslev.

Kvarteret er fuldt udbygget med 64 husstande opført mellem 1984 og 1990.

Ejerlauget Limfjorden varetager grundejernes fælles interesser og har f.eks. ansvaret for:

  • Vedligeholdelse af ejerlaugets grønne fælles arealer og asfalterede private fælles veje.
  • Kontakten til Brønderslev Kommune og andre myndigheder.
  • Årlig generalforsamling. Se seneste: Referat 2017Regnskab 2016 og Indkaldelse 2018.

Skilte på Agdrupvej