Lokalplan m.v.

Ejerlauget er omfattet af retningslinjer i Byplanvedtægt 10 og Lokalplan 1801-01, som blandt andet beskriver:

  • Generelle retninglinjer for områdets anvendelse
  • Regler for byggeri, fællesarealer og parkering
bv_small lp_small DK_small