Nabohjælp

Støt op om idéen til nabohjælp. Opret dig på siden sammen med dine naboer, på www.nabohjælp.dk

Der er opsat Nabohjælp-skilte på vores veje – vi håber rigtig mange tilmelder sig og sætter klistermærker til dør og postkasse, så vi kan vise uindbudte at her holder naboerne øje med dig!

Tilmeld dig nabohjælp.dk – det er gratis!

Sammen holder vi øje!

nabohjelp