Generalforsamling

  • Den årlige generalforsamling i Ejerlauget Limfjorden afholdes i februar måned.
  • Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
  • Indkaldelse med dagsorden udsendes af bestyrelsen senest 3 uger inden generalforsamlingen.

Her kan du finde materiale fra tidligere generalforsamlinger:

Læs evt. mere under menupunktet Vedtægter