Beplantning af støjvolden

Bestyrelsen har på bestyrelsesmøde den 26. april drøftet mulighederne for beplantning af støjvolden mod Agdrupvej.
Der har været mange forslag til beplantning af volden spændende fra bærbuske og mirabelletræer til græs eller efeuplanter.

Der er indhentet input fra planteskoler og anlægsgartnere, og alle adspurgte er enige om, at det drejer sig om at fastholde jorden, så den ikke blæser bort ved jordfygning.

Det er besluttet på mødet, at volden tilsås med vejrabatgræs fra frøvirksomheden Hunsballe DSV, der har specialiseret sig i græsfrø og fører et temmelig stort sortiment.
Virksomheden har anbefalet denne frøblanding, der er yderst hårdfør, da den tåler en del tørke.
Efter såningen gror der ammegræs ret hurtigt, medens det egentlige græs etablerer sig langsommere.
Efter første år dør ammegræsset og den egentlige rabatgræs står tilbage.
Volden vil maximalt skulle slås en gang årligt med buskrydder og er derfor temmelig vedligeholdelsesfri.

Medvirkende til beslutningen er også, at volden stort set ikke er synlig fra Agdrupvej det meste af året, men skjules af beplantningen langs Agdrupvej.

Det er tilrådet fra anlægsgartneren, at der ventes ca. 14 dage, da jorden stadig er for kold og for våd.
Vores gartner Henrik har lovet at sprede frøende, hvis vi kan finde nogle stykker, der er villige til at hjælpe med at rive frøende ned, så det prøver vi.

Samtidig besluttedes det, at volden skal være ens på begge sider. Det medfører derfor, at de tilstødende parceller, ikke kan benytte den østlige voldside til eget formål.

Har en parcelejer, hvis grund grænser op til volden, lyst til at sætte buske eller andet i arealet mellem eget skel og voldfoden, kan man gøre dette, men det henstilles, at bevoksningen ikke kommer væsentlig over voldens krone af hensyn til lysindfald.